จิตติ เจริญฉ่ำ.

ปลอมเอกสาร หรือเจ้าพนักงานปลอมเอกสารกันแน่. คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 45/2537 - 2538 [1995]

8057-7730


การปลอมแปลงเอกสาร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305