จิตติ เจริญฉ่ำ.

ความแตกต่างระหว่างตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน. คำพิพากษาฎีกาที่ 609/2538 - 2538 [1995]

ฎีกาวิเคราะห์

8057-7730


ตัวการ (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305