จิตติ เจริญฉ่ำ.

คดีอาญาไม่ฟ้องยังฟ้องคดีแพ่งได้. ข้อหารือที่ 7/2538 - 2538 [1995]

8057-7730


การฟ้อง--คดีอาญา.
การฟ้อง--คดีแพ่ง.
เจตนา (กฎหมาย)

อาคารรุกล้ำลำน้ำ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305