จิตติ เจริญฉ่ำ.

ยังไม่ผิดฉ้อโกง แต่เรียกเงินคืนได้. คำพิพากษาฎีกาที่ 3774/2538 - 2539 [1996]

ฎีกาวิเคราะห์

8057-7730


คำพิพากษาศาล--ความผิดฐานฉ้อโกง.
คำพิพากษาศาล--ลาภมิควรได้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305