จิตติ เจริญฉ่ำ.

พฤติการณ์ที่ลูกหนี้ยังไม่ต้องรับผิดชอบ. ข้อหารือที่ 50/2538 - 2539 [1996]

8057-7730


หนี้.
ความรับผิด (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305