รชฏ เจริญฉ่ำ.

การทิ้งฟ้อง ต้องไม่ประสงค์ดำเนินคดี. คำพิพากษาฎีกาที่ 3744/2538 - 2539 [1996]

ฎีกาวิเคราะห์

8057-7730


วิธีพิจารณาความแพ่ง.
ฟ้องซ้ำ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305