นักพัฒนาที่เล็งถนนวงแหวนรอบนอกบูม! ริมทางรถไฟจะโต-ย่านธุรกิจจะชัดเจนขึ้น - 2539 [1996]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักพัฒนาที่ดิน
การพัฒนาที่ดิน--ไทย

ถนนวงแหวนรอบนอก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305