เปิดบันทึกสอบสวน เส้นทางอิทธิพลฮุบป่าท่าชนะ พัวพัน พ.ต.ท.-เทือกสุบรรณ

เปิดบันทึกสอบสวน เส้นทางอิทธิพลฮุบป่าท่าชนะ พัวพัน พ.ต.ท.-เทือกสุบรรณ - 2539 [1996]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


ป่าสงวนแห่งชาติท่าชนะ.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305