วิวัฒน์ สุทธิพงศ์ชัย

สัมภาษณ์วิวัฒน์ สุทธิพงษ์ชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการบริษัทซิติ้ เรียลตี้ จำกัดและจิม แชง รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ - 2538 [1995]

0857-3115.


บริษัทซิตี้ เรียลตี้


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305