นำชัย ตันฑเทอดธรรม

นำชัย ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด - 2538 [1995]

0857-3115.


นำชัย ตันฑเทอดธรรม


บริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305