ปาริฉัตร แย้มพันธุ์

สัมภาษณ์พิเศษ ปาริฉัตร แย้มพันธุ์ กรรมการผุ้จัดการบริษัทสิงห์แลนด์ จำกัดและสุธรรม ศิริทิพย์สาคร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์แลนด์ จำกัด - 2538 [1995]

0857-3115.


บริษัทสิงห์แลนด์


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305