สรศักดิ์ ตั้งประกิจ

สรศักดิ์ ตั้งประกิจ ผู้สร้างตำนานบ้านเลิศอุบลด้วยหนึ่งสมองสองมือ - 2538 [1995]

0857-3115.


สรศักดิ์ ตั้งประกิจ


บริษัทเลิศอุบล กรุ๊ป


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บ้านจัดสรร
ที่อยู่อาศัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305