นที วัจฉละญาณ

นที วัจฉละญาณ ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัทเทคเทรน จำกัด - 2538 [1995]

0857-3115.


นที วัจฉละญาณ


บริษัทเทคเทรน


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305