ณ ฤดี เคียงศิริ

ณ ฤดี เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - 2538 [1995]

0857-3115.


ณ ฤดี เคียงศิริ


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305