สมชาย รุ่งศรีวัฒนา

สมชาย รุ่งศรีวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทมอนเทอเรย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - 2538 [1995]

0857-3115.


สมชาย รุ่งศรีวัฒนา


บริษัทมอนเทอเรย์ คอนสตรัคชั่น


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การก่อสร้าง
นักพัฒนาที่ดิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305