ศรัทธา สารัตถะ.

โรงไฟฟ้าหางดง กับซีเกมส์ การต่อเวลาครั้งสุดท้ายที่ยังไม่ใช่จุดจบ - 2538 [1995]


โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะด้วยลิกไนต์


กลุ่มคน
ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย


หางดง (เชียงใหม่)

โรงไฟฟ้าหางดง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305