ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

สหรัฐอเมริกา VS จีน สงครามเย็น ยุคใหม่ - 2538 [1995]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

สงครามเย็น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305