มาโนช ชอบทำดี

นายกฯ ชวนได้อะไรมาบ้างจากเอเปก - 2536 [1993]


เอเชีย--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภูมิภาคแปซิฟิก--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305