อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า

การแก้แค้นของซัดดัม ฮุสเซน - 2536 [1993]


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305