ไปไม่ถึงฝั่งเขมร (ในฝัน) - 2538 [1995]


ศรีสะเกษ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305