ปริญญากร วรวรรณ, ม.ล.

อินทนนท์ในม่านหมอกของดอยสูง. - 2538 [1995]


การเดินทาง.


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์.
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305