ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

ปู ปู ตัน บาหลี อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ. - 2539 [1996]

0857-6807


เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย)--ประวัติศาสตร์.
เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

ปู ปู ตัน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305