อียู กลับมาแล้วหลัง หลับ มานาน - 2539 [1996]


การประชุมเอเชีย-ยุโรป


สหภาพยุโรป


เอเชีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ยุโรป
ยุโรป--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชีย

ASEM EU อียู

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305