50 นักบริหาร เจ้าของกิจการ - 2535 [1992]


นักบริหาร--ชีวประวัติ--ไทย
นักบริหาร--ทำเนียบนาม--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305