ม็อบบางปะกด-เจ้นโก้ พลังชาวบ้านต้าน สารพิษ - 2538 [1995]


บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทจี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง


โรงงานกำจัดกากสารพิษอุตสาหกรรม


ปลวกแดง (ระยอง)

GENCO ม็อบบางปะกด เจ้นโก้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305