ทักษิณ ชนวนจลาจล คน ภัย เทคโนโลยี - 2539 [1996]


บริษัทจี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ
โรงงานกำจัดกากสารพิษอุตสาหกรรม


ปลวกแดง (ระยอง)
หางดง (เชียงใหม่)

เจโก้ GENCO ทักษิณ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305