สมศักดิ์ ปางชาติ

เปิดม่านสภา กทม.สมัยที่ 2 กับ จุดขาย คุ้ยเขี่ยขยะของ สก. - 2537 [1994]


สภากรุงเทพมหานคร


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305