สมศักดิ์ ปางชาติ

ขยะ กทม. กับ ทางออกที่ถูกปิด - 2537 [1994]


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305