ชุมพล ชินวงศ์

ยุคตกต่ำ ตำรวจโลก สหรัฐร่วมมือผู้แทนสำนักข้าหลวงใหญ่ แทรกแซงการดำเนินงานกองทัพไทย - 2537 [1994]


ผู้ลี้ภัย--พม่า


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305