อนุสรณ์ ศิริชาติ

เปิดพรมแดนตะวันตก ภาพลวงตา สัมพันธ์ไทย-พม่า - 2539 [1996]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305