ฝรั่งเศส-ไทยและเอเชีย หลากมิติความสัมพันธ์ - 2539 [1996]


ฝรั่งเศส--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305