สุดา มั่งมีดี

ขาดดุลการค้าญี่ปุ่น ปัญหาอมตะของประเทศคู่ค้า - 2539 [1996]


ญี่ปุ่น--เศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305