ทัวร์--ห้องสมุดในปักกิ่ง.

ประไพพรรณ จารุทวี, 2490-

ทัวร์--ห้องสมุดในปักกิ่ง. - 2538 [1995]

0125-555X


หอสมุดแห่งชาติจีน.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305