อาเซียนขยาย-กระชับร่วมมือ สะดุดบ้างแต่ยังเดินหน้าต่อ - 2539 [1996]


โครงการร่วมทุนอุตสาหกรรมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เฉพาะยี่ห้อ


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305