ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ชื่อนี้ยังขายได้อีกนาน - 2538 [1995]


ที่อยู่อาศัย--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

บ้านจัดสรร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305