วันชัย บุญเรือง

สหรัฐ-ญี่ปุ่น 2 ผู้ยิ่งใหญ่ กับจุดยืนร่วมกัน สร้างเสถียรภาพ เอเชีย-แปซิฟิก - 2539 [1996]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
ภูมิภาคแปซิฟิก

เอเชีย-แปซิฟิก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305