ปฎิบัติการครั้งใหม่ของเยลต์ซินและบุช - 2535 [1992]


รัสเซีย (สหพันธรัฐ)--การเมืองและการปกครอง--2535
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--รัสเซีย (สหพันธรัฐ)
รัสเซีย (สหพันธรัฐ)--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305