ฤทธิ์ดิเรก กฤษณะพงศ์

สุณี ศรีอรทัยกุล หญิง ผู้ซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านและแม่งาน - 2539 [1996]


สุณี ศรีอรทัยกุล


สตรีในธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305