สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน

เยลต์ซินเยือนจีน กลยุทธ์หมีจับมือมังกรเขี่ยอินทรี ออกนอกวงไพบูลย์ - 2539 [1996]


รัสเซีย (สหพันธรัฐ)--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--รัสเซีย (สหพันธรัฐ)
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--รัสเซีย (สหพันธรัฐ)
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย (สหพันธรัฐ)--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305