แม่เมาะคายพิษอีกแล้ว

แม่เมาะคายพิษอีกแล้ว - 2539 [1996]


โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.


แม่เมาะ (ลำปาง)
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305