กทม. เร่งผู้รับเหมาปรับปรุงถนน-สะพานฯ โครงการ - 2539 [1996]


โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและสะพานในเขต กทม.


ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ
สะพาน--ไทย--กรุงเทพฯ

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305