กทม. เน้นทำถนนสายหลัก 15 โครงการแก้ปัญหาจราจร - 2538 [1995]


โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ของกรุงเทพมหานคร


ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305