อุดช่องโหว่ทุจริตภาษี (VAT) รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มอีก 2 หมื่นล้านทั้ง VAT และเงินได้นิติบุคคล - 2539 [1996]


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305