สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

บทสรุปประชุมชายแดนไทย-พม่า พม่าตุกติก คิดฮุบแผ่นดิน - 2539 [1996]


การประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--เขตแดน--พม่า
พม่า--เขตแดน--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305