ได้โปรดชาวกรุงหูตาสว่างเสียที - 2539 [1996]


กรุงเทพมหานคร--การบริหาร


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


กรุงเทพฯ

กระทรวงนครบาล กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305