พระราม 3 ถึงจุดอิ่มตัวแต่ไม่ใช่ทางตัน - 2539 [1996]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--กรุงเทพฯ


ถนนพระราม 3

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305