ยักษ์มาเลย์เข้า EPZ บทพิสูจน์มาเลเซีย โดย ศูนย์ข้อมูลอินโดจีน - 2539 [1996]


โครงการนิคมอีพีแซด


การลงทุนของมาเลเซีย--เวียดนาม
นิคมอุตสาหกรรม


มาเลเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เวียดนาม
เวียดนาม--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มาเลเซีย
ดานัง (เวียดนาม)

เขตพิเศษเพื่อการส่งออก EPZ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305