ไทยกับเอเปค - 2537 [1994]


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305