วันชัย บุญเรือง

วันรำลึก เทียนอันเหมิน ฉากสุดท้าย หลังปี 2540 จริงหรือ - 2539 [1996]


จีน--การเมืองและการปกครอง--2540

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305