อมรรัตน์ ปานกล้า

บวงสรวง บรรพกษัตริย์ราชวงศ์มังราย สมโภช 700 ปี เชียงใหม่ - 2539 [1996]


ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา, 1300-2345
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์

พิธีบวงสรวง บวงสรวง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305